Mühendislik Fakultesi

1976 yılında Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi adı altında Elektrik ve Makine Fakülteleri, Temel Bilimler Fakülteleri ve Yabancı Diller Enstitüsü kuruldu. Akademi, bugünkü Anıtpark'ın batısında bulunan İzmit Ticaret Lisesi ön binasında eğitimine başlamıştır.

2547 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle Akademiler kapatılarak üniversitelere bağlandı. Bu kapsamda Kocaeli DMMA, 20 Temmuz 1982'de Kocaeli Mühendislik Fakültesi adı altında Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bağlandı.

Elektronik - Haberleşme, Makine, Jeofizik, Endüstri, Elektrik olmak üzere beş bölüm ile yaklaşık 10 yıl hizmet verdi. 3 Temmuz 1992 yılında çıkarılan 3837 sayılı yasa ile 11 Temmuz 1992 yılında kurulan Kocaeli Üniversitesi'ne bağlanan Fakülte mevcut 5 bölümün dışında 1993 yılında kurulan Bilgisayar, Çevre, Jeoloji Mühendisliği Bölümleri, 1994 yılında kurulan İnşaat, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri, 1996 yılında kurulan Kimya Mühendisliği Bölümü, 2000 yılında kurulan Mekatronik Mühendisliği Bölümü ve 2003 yılında kurulan Mimarlık Bölümüyle toplam 13 bölümde eğitimine devam etmektedir.

KOÜ Mühendislik Fakültesi, 1992 - 1993 Öğretim Yılında Akademi Dönemi'nde kalan Ticaret Lisesi eski binasında çalıştı. 1994 - 1995 döneminde aynı Yerleşkede yapımı biten yeni binasına geçti. 1999 Körfez Depremi ile orta hasarlı duruma düşen bina boşaltıldı.

Bir süre Merkez Yerleşke'de geçici olarak Konferans Salonu'nun bulunduğu binadaki dersliklere sığınan Fakülte, 1999 yılı Aralık ayında Körfez Sanayi karşısındaki Veziroğlu İnşaat Şirketi (Vinsan) ne ait şantiye alanında kurulan prefabrik binalara yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesinin çağdaş bir anlayışla yapılandırdığı Umuttepe Yerleşkesi 2004 yılında Rektörlük bağlı birimleri ile bazı Fakültelerin taşınması sonucu Türk bilim ve eğitim dünyasına hizmet vermeye başladı. Umuttepe Yerleşkesinde Mühendislik Fakültesi için yapımı gerçekleştirilen binanın ilk bölümü 2006 yılı Eylül ayında tamamlandı. Çevre, Jeoloji, Jeofizik, Mekatronik, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri Mühendislik ve Dekanlık birimleri Mühendislik A olarak adlandırılan bu binaya yerleşti.

Vinsan Yerleşkesinde çalışmaları sürdüren Makine, Elektrik, Elektronik-Haberleşme, Bilgisayar, Endüstri, Kimya, Harita ve İnşaat Mühendisliği Bölümleri 2009 yılı Ağustos-Eylül aylarında B Blok olarak hazırlanan yeni binaya taşındılar. Yaklaşık 40.000 m2 kapalı alandan oluşan yeni binaya taşınan Mühendislik Fakültesi çağdaş bir anlayış ile tasarlanan yeni bir alana kavuşmuş oldu.


Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Günümüzde e-uygulamalardan (e-devlet, e-iş, e-ticaret…) savunma sanayisine, haberleşme ve elektronik teknolojisinden eğitim ve sağlık sektörüne kadar her konuda Bilgisayar Mühendisliği'nin önemi ve etkisi artmaktadır. Sonuç olarak hayatımızın can damarı durumuna gelmiş olan bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişiminde Bilgisayar Mühendisliği önemli rol oynamaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programı, öğrenciye modern bilişim teknolojilerinin temel kuramsal kavramlarını ve ilkelerini teorik eğitimin yanında yoğun pratik uygulamalarla destekli bir şekilde vermektedir. Bölümün başlıca amaçları, Bilgisayar Mühendisliği alanındaki bilimsel, endüstriyel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek öğrencilerini ileri araştırmalara yöneltmek ve bu gelişmelere katkıda bulunarak daha ileri noktalara gitmesini sağlamaktır.

Çevre Mühendisliği Bölümü

Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 2 Eylül 1993 tarihinde Prof. Dr Savaş AYBERK’ in Mühendislik Fakültesinde göreve başlamasıyla resmen faaliyete geçmiştir. 4 Ekim 1993 tarihinde 30 öğrenci ile öğretime başlamış olan Çevre Mühendisliği Bölümü ilk mezunlarını 1997 yılında vermiştir. 2000-2001 öğretim yılı başından itibaren, II. Öğretim hizmetine başlamıştır. 23 Eylül 2002’ de yeni öğretim yılına I. Öğretim 50 ve II. Öğretim 50 olmak üzere 100 öğrenci ile devam etmektedir.

Çevre Mühendisliği Bölümü’nün özgörevi, çevrenin bütün bileşenlerinin korunması ve iyileştirilmesi amacıyla, çevre bilimleri ve mühendisliği alanında çağdaş ve evrensel nitelikte eğitim ve öğretim hizmetleri vermek, ve bu alanda çağın gerektirdiği teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış, çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir kalkınma için çeşitli mühendislik projelerini üretebilen ve uygulayabilen, araştırıcı özelliklere sahip, insan haklarına saygılı, hür düşünceli ve etik değerlere bağlı mühendisler yetiştirmektir.

Elektrik Mühendisliği Bölümü

Elektrik Mühendisliği Bölümünde Elektrik Makinaları ve Elektrik Tesisleri olmak üzere iki anabilim dalı bulunmaktadır. Devre ve denetim sistemleri tasarımı, analizi, uygulama ve yorumlama, elektrik makinaları tasarımı ve denetimi (analog ve sayısal), elektrik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı ve kalitesi, güç elektroniği, yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş ve rüzgar enerjisi konularında gelişmeler izlenmekte ve proje bazlı konularda çalışmalar yürütülmektedir. Öğrenciler pratik deneyim kazanabilmek için labaratuarlarda güncel mesleki deneysel çalışmalar yapmaktadırlar. Yoğun olarak verilen kuramsal bilgiler, sahip olduğumuz 5 adet farklı laboratuvarla pratik bilgilerle bütünleştirilerek etkin ve uygulamaya yönelik elektrik mühendisliği eğitimi verilmektedir.

Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Günümüzde tıptan haberleşmeye, bilgisayar teknolojisinden uzay araştırmalarına kadar her konuda elektronik ve haberleşme mühendisliğinin önemi artmaktadır. Sonuç olarak hayatımızın can damarı durumuna gelmiş olan haberleşme, elektronik ve kontrol teknolojilerinin gelişiminde elektronik ve haberleşme mühendisliği önemli rol oynamaktadır.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü lisans programı, öğrenciye modern elektronik, haberleşme, kontrol mühendisliğinin temel kuramsal kavramları ve teknolojik ilkelerini vermektedir. Bölümün başlıca amaçları, elektronik ve haberleşme mühendisliği alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek öğrencilerini ileri araştırmalara yöneltmek ve bu bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunarak daha ileri noktalara gitmesini sağlamaktır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri mühendisliğinin temel amacı etkinliği ve verimliliği arttırmaktır. Bir endüstri mühendisinin başlıca ilgi alanları; ; verimlilik analizi, değerlendirmesi ve yönetimi, işbilim ve iş etüdü, iş yeri düzenleme, iş güvenliği, yatırım analizi ve planlaması, kuruluş yeri seçimi, finansman yönetimi, mühendislik ekonomisi, karlılık analizleri, üretim planlama ve denetim, satış tahminleri, malzeme yönetimi, lojistik ve stok denetim, nitelik denetim ve güvenilirlik, standardizasyon, kıymet analizi, maliyet düşürme, araştırma ve geliştirme yönetimi, teknoloji transferi, bilgisayar destekli tasarım, imalat ve planlama, grup teknolojisi, esnek imalat sistemleri, suni zeka ve uzman sistemler, bakım planlaması ve kontrolü, stratejik planlama, yönetim ve organizasyonel planlama, insan gücü planlama, iş değerlendirme ve ücret yönetimi, proje yönetimi vb. sayılabilir.

Harita Mühendisliği Bölümü

Harita ve Kadastro Mühendisliğine yönelik mühendislik eğitimin geliştirilmesi ve iyiliştirilmesi yolundaki ana bileşenlerden birisi olarak, Kocaeli Üniversitesi’nde önemli bir görev üstlenen yeni bölümümüz ile birlikte üzerimize düşen görev, sorumluluk ve yükümlülükleri disiplinler arası düzeyde ortaklaşa paylaşmak durumundayız.

Ulusal Önderimizin de ön gördüğü gibi; çağdaş uygarlık yolunda yürüyebilen, yeterli donanım ve birikime sahip yeni kuşaklar yetiştirmek ortak hedeflerimiz arasında öncelikli olarak yer almaktadır. Bu noktadan hareketle Harita (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisliği Bilim Alanı olarak yeni kuşak mühendis adaylarımıza bu günden başlamak üzere kazandıracağımız bilim ve kültür desteği, Ulusal çıkarımız ve hedeflerimiz için daha da önem kazanmaktadır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat mühendisliği barınma, ulaşım ve insanoğlunun yaşamı ile ilgili yerleşim ve ona bağlı her türlü ihtiyacının giderilmesini sağlayan uygulamalı bir disiplindir. Günümüzde başlıca uygulama alanları bina, havaalanı, baraj, liman, yol, köprü, metro, demiryolu ve her türlü alt yapı tesisinin tasarımı, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda faaliyet gösterilebilmektedir. Bölümümüz öğrencilerin tasarım ve analiz yapma, yönetim potansiyelleri ve karar verme becerilerini, bilimsel ve teknik temellere dayalı olarak geliştirmeyi amaçlamaktadır. Programımız, öğrencilerimizin kişisel yetenek, girişimcilik ve yaratıcılıklarını geliştirmek ve İnşaat Mühendisliği alanındaki güncel ve çağdaş teknolojilerin bilincinde olmalarını sağlamak amacına yöneliktir. Öğrenciler, temel bilim derslerini tamamladıktan sonra uygulamalı mekanik, yapı, hidrolik, hidromekanik, topografya, geoteknik mühendisliği, ulaşım mühendisliği, malzeme, yapı ve yapı yönetimi konularında dersler almaktadırlar.

Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 1979 yılında Kocaeli Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi (DMMA), Temel Bilimler Fakültesi içerisinde kurulmuştur. İlk öğrencilerini 1980 yılında almaya başlamış, 1982’de Yıldız Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesine bağlanmıştır. İlk mezunlarını 1984 yılında vermiştir. Diğer bölümler gibi Jeofizik Bölümü’nün de hızlı gelişimi 1992 yılında Kocaeli Üniversitesi’nin kuruluşu ile olmuştur. Bu gün geldiğimiz nokta övünçle betimlediğimiz bir bölüm olmuştur.

Bir bölümün kalitesi öğretim seviyesi, araştırma kapasitesi gibi birkaç yönden tanımlanır. Bölümümüz akademik personel sayısı olarak oldukça iyi düzeydedir. Üç profesör, altı doçent, üç yardımcı doçent olmak üzere toplam 12 öğretim üyesi ve altı araştırma görevlisi ile ülkemizdeki en güçlü kadrolardan birine sahibiz.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1993 yılında Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur ve 1993–1999 tarihleri arasında Anıtpark Yerleşkesi’nde, 1999–2007 tarihleri arasında Vinsan Yerleşkesi’nde öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Daha sonra, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2007-2008 öğretim yılında fakültenin bazı bölümleri ile birlikte Umuttepe Yerleşkesi’ne taşınmıştır. Jeoloji mühendisliği bölümü bu gün, yaklaşık 2500m2 lik kapalı alanı ile 5 derslik, 5 laboratuar vd çalışma alanlarına sahiptir.

Bölümümüz, halen 3 Profesör, 2 doçent, 8 Yardımcı Doçent, 1 öğretim görevlisi ve 7 Araştırma görevlisi ile öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından birçok bilimsel araştırma projesi sürdürülmektedir. Bu proje sonuçları uluslar arası ve ulusal dergilerde yayınlanmıştır.

Kimya Mühendisliği Bölümü

Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünün özgörevi modern eğitim alt yapısı ile kaliteli mühendislik eğitimi vererek bilgili, yenilikçi, bağımsız araştırma yeteneğiyle topluma katkıda bulunabilecek yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmektir.

Bölümümüz Kimya Endüstrisinin yaygın olduğu Kocaeli’de üniversite – sanayi işbirliğini pekiştirerek Türkiye’nin önde gelen Kimya Mühendisliği bölümlerinden biri olmayı amaçlamaktadır.

Bölümümüzün vizyonu öğrencilerin tercih ettiği, mezunlarının tercih edildiği, ülkemizin önde gelen ve uluslararası kabul görmüş bir Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı olmaktır.

Makina Mühendisliği Bölümü

Mezunlarımızın makine konstrüksiyon ve imalat, otomotiv, savunma ve havacılık, kimya ve metalürji gibi alanlarda Ar-Ge Mühendisi, imalat mühendisi, bakım mühendisi, teknik satın alma mühendisi, teknik satış mühendisi, kalite mühendisi, otomotiv mühendisi ve konstrüksiyon mühendisi olarak şef mühendis, müdür, müdür yardımcısı ve genel müdür pozisyonlarında çalıştırılmak üzere tercih edilmeleri

Ayrıca yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak araştırma kurumlarında ve üniversitelerde çalıştırılmaları

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2000 yılında kurulmuştur. Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği lisans programı elektrik, (optik dahil) elektronik, makina ve bilgisayar mühendisliklerini anlamlı bir bütünlük içinde öğrenciye sunmayı; böylece "akıllı" bir elektro-mekanik sistem oluşturabilmek için gerekli alt teknolojileri kullanabilecek veya bu alandaki uzmanlarla iletişim kurarak ürün tasarımını gerçekleştirebilecek mühendisleri yetiştirmeyi amaçlıyor. Mühendislik tasarım ve çözümlemelerinde çeşitli CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) araçlarından yararlanılması ile, laboratuvar ortamlarında gerçekçi mühendislik problemlerinden yola çıkmak suretiyle öğrencilerin karmaşık tasarım ve uygulama sorunlarıyla yüz yüze getirilmesi, ME (Mechatronics Engineering) programının özellikleri arasında yer alıyor. Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği diplomasına sahip, yukarıda değinilen çok yönlü, tümleşik bilgi ve kavramlarla donatılmış bir öğrenci, bilgisayarların bütünleştirdiği üretim sistemleriyle iş gören yüksek teknolojili firmalarda da, ileri otomasyon ürünlerini geliştiren ve kullanan araştırma merkezlerinde de öncelikle iş bulabilme ayrıcalığına sahip olacak.

Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği

Bölümün Tarihçesi: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Mühendislik Fakültesinin onuncu bölümüdür. Kocaeli Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte girilen yapılanma sürecinde Kocaeli yöresinin yoğun endüstriyel konumu dikkate alınarak malzeme bilimleri ağırlıklı bir mühendislik eğitimi verecek ve yöre endüstrisine hizmet edecek bir bölümün kurulması planlanmış ve Ekim 1994’te KOÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü resmen kurulmuş, 1995 yılında örgün öğretime ve 2000 yılında ikinci öğretime başlamıştır. Halen 12 Öğretim Üyesi, 6 Araştırma Görevlisi, 1 Uzman ve yaklaşık 1074 lisans öğrencisi ile eğitim ve öğretime devam etmektedir. Ayrıca, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği yüksek lisans programına kayıtlı 41 ve doktora programına kayıtlı 14 öğrencisi bulunmaktadır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors