İletişim Fakultesi

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Ertuğrul Köroğlu’nun kurucu dekanlığında 1998 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik ve Radyo Televizyon Sinema bölümleri ile Hereke Yerleşkesi’nde eğitim-öğretim hayatına başladı. İlk yılında kayıtlı 81 öğrencisi bulunan fakültemiz, 2002-2003 eğitim öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerine de kapılarını açtı. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Görsel İletişim Tasarımı ve Reklamcılık Bölümleri ise ilk öğrencilerini 2005 yılında kabul etti.

2004 yılında Umuttepe Yerleşkesi’ne taşınan fakültemiz, bugün 2750 öğrencisi, akademik ve idari personeli ile geniş bir aileye ev sahipliği yapmaktadır.

Kocaeli Üniversitesi Haber Merkezi (KOUHA), Genç Açı uygulama gazetesi, Dilovası’ndan Adapazarına kadar yayın yapmakta olan RadyoKİ, Reklamcılık bölümü uygulama ajansı KORAJ, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’ne bağlı HİT Atölye, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin uygulama birimi GİT Atölye, Radyo Televizyon ve Sinema bölümüne bağlı Film Atölyesi ve Televizyon Atölyesi, ayrıca Kamuoyu Araştırmaları Birimi, Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesi, İletişim Çalışmaları Atölyesi ile öğrencilerimiz derslerde edindikleri bilgi ve becerileri üniversitede ve kamuya açık düzenlenen çeşitli etkinliklerde gösterme olanağı bulmaktadırlar.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (örgün ve ikinci öğretim), Radyo Televizyon ve Sinema, İletişim Bilimleri ve Gazetecilik Anabilim Dallarında tezli yüksek lisans, İletişim Tasarımı ve Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalında tezsiz yüksek lisans programları ile İletişim Bilimleri ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dallarında doktora programları ile lisansüstü eğitim verilmektedir

Fakültemiz, çağımızın mesleği iletişim alanında büyük başarılara imza atacak bireysel yetenek ve nitelikleri zengin, kültürel birikimi toplumsal olguları kolaylıkla yorumlayabilecek, duyarlı, bireysel ve toplumsal haklara saygılı, vizyonu geniş, teknik bilgi donanımını sürekli geliştirme eğilimine sahip iletişimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.


Gazetecilik Bölümü

Temel kavram olarak haber vermek çevresinde gelişen eğitim anlayışı ve yapılanması ile Gazetecilik Bölümü; olayların ayrıntılarını, neden-sonuç ilişkilerini, kişiler ve olaylar arasındaki bağlantıları rahatlıkla algılayabilen ve manipüle etmeden yansıtan; teknik beceri ve bilgisi yüksek elemanlar yetiştirerek basın sektörünün içinde bulunduğu nitelikli eleman sorununa olabildiğince çözüm bulmayı hedefliyor. Gazetecilik Bölümü günümüzde dünya medyasının yanı sıra ulusal ve yerel medyanın içinde bulunduğu konumu dikkate alarak öğrencilere çok boyutlu bir eğitim ve öğretim anlayışı kazandırmayı hedefliyor. Bölümdeki eğitim - öğretim çalışmaları; öğrencilerimize ilk yıllarda iletişim ve gazetecilik formasyonuna yönelik altyapının kazandırılması, daha sonraki yıllarda da branşlaşmaya olanak tanıyacak esneklikte sürdürülüyor.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

iletişim Fakültesi, Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü halkla ilişkiler alanının akademik ve pratik tüm boyutlarında uzmanlaşmış iletişim profesyonelleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerimiz halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi, kurumsal iletişim gibi temel derslerin yanı sıra akademik becerilerini çeşitlendirmeye yönelik sponsorluk, halkla ilişkilerde imaj tasarımı, kamu kurumlarında halkla ilişkiler, sağlık iletişimi, fuar iletişimi gibi seçimlik dersler de almaktadırlar. Öte yandan yeni iletişim teknolojilerinin gelişimiyle öne çıkan çalışma alanlarına yönelik olarak sanal ortamda halkla ilişkiler, görsel iletişim tasarımı, grafik animasyon ve illustürasyon verilen dersler arasında yer almaktadır.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Bölümümüzde iletişim alanının yanı sıra radyo, televizyon ve sinema alanlarında kuramsal bilgiyle uygulamayı harmanlayan dersleri içeren bir lisans programı yürütülmektedir. Müfredatımız anabilim dallarımızda (iletişim Bilimleri, Fotoğraf ve Grafik, Sinema, Radyo ve Televizyon) uzmanlaşmaya olanak tanıyacak biçimde tasarlanmıştır. Kocaeli Üniversitesi’nin genelinde olduğu gibi bölümümüzde de 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren birinci sınıflardan başlamak üzere “Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci” olarak tanımlanan Bologna Süreci’ne geçilmiştir. Bu süreçte Bölüm olarak amacımız çağını, kendi yaşadığı toplumu ve dünyayı iyi tanıyan, düşünen ve sürekli sorgulayan, radyo, televizyon, sinema ve iletişim alanında yaratıcı ve yapıcı yüksek düzeyde uzman meslek ve bilim adamları yetiştirmek ve kuramsal yaklaşımları uygulamaya geçirebilecek ortamları yaratabilmektir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Görsel iletişim Tasarımı Bölümü’nün altyapısı, günümüz dünyasında değişen ve yenilenen iletişim teknolojilerine dayanmaktadır. Her geçen gün iletişim araçları ile mesaj yoğunluğuna maruz kalan kitlenin zihninde yer edinebilmek zorlaşmaktadır. iletişim tasarımcısı, farkındalığı arttırmak amacı ile mesajı etkili bir görsel dil kullanarak hedef kitleye sağlıklı bir şekilde ulaştırmayı başarmalıdır.

Kocaeli Üniversitesi iletişim Fakültesi Görsel iletişim Tasarımı Bölümü, bu gelişmelerin ışığında yaşanan teknolojik değişimleri yakından takip edebilen, teori ile uygulamayı harmanlayabilen, zamanı iyi kullanan, pratik çözümler üretebilen, yaratıcı, açık fikirli iletişim tasarımcıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Reklamcılık Bölümü

Üretim ve tüketim yapılarıyla alışkanlıklarının yenilenip dönüştüğü, iletişim biçim ve araçlarının hızla gelişip değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. Böylesi bir dünyada en stratejik ve en dinamik hizmet sektörlerinden biri olarak reklamcılık öne çıkıyor. Reklamcılık sektörü genç, nitelikli ve yaratıcı çalışanlara gereksinim duyuyor.

Kocaeli Üniversitesi iletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü de bu doğrultuda, kuramsal bilgi ile uygulamaya yönelik donanımı birleştirmeyi öngören bir eğitim programı sunmaktadır. Bölümün programı çerçevesinde, ölçümleme ve araştırma, yaratıcılık, tasarım, stratejik planlama, kampanya yönetimi, ajans işletmeciliği, yeni medya ve dijital reklamcılık, sosyal sorumluluk kampanyaları, kurumsal imaj ve itibar yönetimi gibi konu ve alanlar bulunmaktadır.

Bölümün başlıca hedefi,Türkiye'nin gelişen pazarı ile birlikte büyümekte olan reklam sektörüne yerel, ulusal ve uluslararası düzlemlerde fikir ve iş üretebilecek, bu dinamik ve yaratıcı sektörde yer alabilecek gençlerin yetiştirilmesidir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors