Eğitim Fakultesi

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1999’da Anıtpark Yerleşkesi’nde kurulmuş ve eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. Deprem sonrası yeniden inşa edilen Umuttepe Yerleşkesi’ndeki yeni binasına Eylül 2005 tarihinde taşınmıştır. 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle lisans düzeyinde 2368 öğrencisi 69 öğretim elemanı ve 15 idari personeli vardır.

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin vizyonu;
Çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine ilke edinmiş öğretmenler yetiştiren bir kurum olmak.

Kadrosunu nitelik ve nicelik olarak geliştirmiş, mesleki yeterliliklerini en üst düzeye taşıyan nitelikli öğretmenler yetiştiren, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir kurum olmak.

Öğretim elemanı kadrosunu, alanlarında en iyi olma yolunda güçlendirmek. Ulusal ve uluslararası düzeyde proje ve makaleler üreterek, araştırma çalışmalarına katkıda bulunmak. Toplum için iyi örnekler yaratmak ve toplumda kendi alanlarına ilgi duyanların sayısının artmasına katkı sağlayacak öğretmenler yetiştirmek. Dünyayı bir bütün olarak anlayabilen; bilimsel anlayışa sahip, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup çözüm üretebilen üstün nitelikli öğretmenler yetiştirmek ve uluslararası standartları yakalayan bir eğitim ve araştırma kurumu olmak üzere öğretmen yetiştirme alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak ulusal ve uluslararası eğitim-öğretime katkı sağlayan ve bilgi birikimini ulusal ve uluslararası akademik topluluğun, kamu ve özel kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin paylaşımına sunan bir fakülte olmaktır.

Misyon

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin misyonu;
Vizyonumuz doğrultusunda, alanında iyi yetişmiş, aydın ve yaratıcı düşünen, bilgi toplumunun yeniliklerine hazır olan, bilgiye ulaşma yollarını bilen, çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yöntemlerini ve teknolojilerini kullanabilen, açık fikirli, özgür düşünebilen öğretmenler yetiştirmek.

Toplumsal kalkınmaya, refaha, özgürlüğe, demokrasiye, insan haklarına, doğaya ve çevreye katkıda bulunmayı kendisine ilke edinmiş, çağdaş uygarlığın yapıcı ve yaratıcı öğretmenlerini yetiştirmek

Atatürkçü düşünce doğrultusunda, ulusal değerlerine, gelenek ve göreneklerine bağlı, ülkemiz ve milletimiz için duyarlı ve yararlı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yücelmesi için gururla çalışacak öğretmenler yetiştirmek.


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 1999 yılında Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Fakülte, önceleri Anıtpark Yerleşkesi’nde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürürken, 2005 yılının Eylül ayında Umuttepe Yerleşkesi’ne taşınmıştır.

Bölümümüzde lisans düzeyinde öğrenci alımına 2012-13 eğitim öğretim yılında 41 öğrenci ile başlanmıştır. Bölümümüz bünyesinde içerisinde etkileşimli tahta bulunan ve 48 bilgisayardan oluşan bir bilgisayar laboratuvarı ve bir çoklu-ortam dersliği bulunmaktadır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü bir doçent ve beş yardımcı doçent olmak üzere altı öğretim üyesi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Bilimleri Bölümü, 1994-1995 Eğitim ve Öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak kuruldu. 1999 yılından itibaren Eğitim Fakültesi’ne bağlı olarak çalışmalar yürütülmektedir. Eğitim Bilimleri Bölümü’nün işlevi, lisans ve lisansüstü düzeylerdeki öğretmen yetiştirme programlarında öğretmenlik meslek bilgisi derslerini vermek, eğitim bilimlerinin çeşitli dallarında lisans ve lisansüstü programlar açmak, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve eğitim bilimleri alanında araştırmalar yapmaktır.

Bölümümüzde, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi olmak üzere beş anabilim dalı bulunmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalında 2007-2008 öğretim yılından itibaren lisans eğitimi sürdürülmektedir. Eğitim Yönetimi anabilim dalında tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Programları ve Öğretim ve Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi anabilim dallarında tezli yüksek lisans programları yürütülmektedir.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 82444403-299-2528 sayılı (Temmuz 2016), Eğitim-Eğitim Bilimleri Fakültesi Yeni Yapısı konulu yazısı gereği, Eğitim Fakültesi bünyesindeki bazı bölüm ve anabilim dallarında değişiklikler olmuştur. Bu çerçevede, İlköğretim Bölümünün adı Temel Eğitim Bölümü olarak değiştirilmiş ve Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı ile Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Temel Eğitim Bölümü altında yer alacak şekilde yapılandırılmıştır. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü kurulmuş, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı ve Matematik Eğitimi Anabilim Dalı yeni kurulan bölüm altına aktarılmıştır. Ayrıca Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü altında bulunan Fizik Eğitimi A.B.D. ve Kimya Eğitimi A.B.D. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü altına taşınmıştır.

Yeniden yapılanma öncesindeki adı ile İlköğretim Bölümü Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Türk eğitim sistemine kaliteli ve yetkin öğretmenler yetiştirmek amacıyla 2000 yılının Şubat ayında kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yeniden yapılandırması sonucunda Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D. altında Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı, Fizik Eğitimi A.B.D. altında Fizik Öğretmenliği Programı, Kimya Eğitimi A.B.D. altında Kimya Öğretmenliği Programı ve Matematik Eğitimi A.B.D. altında Matematik Öğretmenliği Programı ile İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı olmak üzere 4 farklı anabilim dalı ve 5 farklı öğretmenlik programı yer almaktadır. 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim dalı açılarak öğrenci alınmıştır. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü (İlköğretim Bölümü adıyla) 2000-2005 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesinde Eğitim Fakültesi binasında eğitim-öğretim hizmeti vermiştir. Ekim 2005 de Umuttepe Merkez Yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi binasının tamamlanmasıyla birlikte bu yeni yapıya geçilmiştir. Halen burada eğitim öğretime devam edilmektedir.

Özel Eğitim Bölümü

Özel Eğitim Bölümü, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi altında Atatürk’ün ‘eğitimde feda edilecek bir fert yoktur” ifadesinden ilham alarak ülkemizdeki özel eğitime muhtaç çocukların eğitiminde kaliteli ve yetkin öğretmenler ve akademisyenler yetiştirmek amacıyla 2004 yılının Şubat ayında kurulmuştur. “Özellere özel eğitim” sloganıyla yola çıkan bölümümüzde Zihin Engelliler Eğitimi A.B.D. ve bu anabilim dalı altında Özel Eğitim Öğretmenliği Programı anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümümüz lisans eğitimi öğrenci kabul çalışmalarına devam etmektedir.

Temel Eğitim Bölümü

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 82444403-299-2528 sayılı (Temmuz 2016), Eğitim-Eğitim Bilimleri Fakültesi Yeni Yapısı konulu yazısı gereği, Eğitim Fakültesi bünyesindeki bazı bölüm ve anabilim dallarında değişiklikler olmuştur. Bu çerçevede, İlköğretim Bölümünün adı Temel Eğitim Bölümü olarak değiştirilmiş ve Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı ile Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Temel Eğitim Bölümü altında yer alacak şekilde yapılandırılmıştır. Yeniden yapılanma öncesi adıyla İlköğretim Bölümü Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Türk eğitim sistemine kaliteli ve yetkin öğretmenler yetiştirmek amacıyla 2000 yılının Şubat ayında kurulmuştur. Temel Eğitim Bölümümüz Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında Sınıf Öğretmenliğine öğrenci alınırken. Ülkemiz için Okul Öncesi Eğitimin ne denli önemli olduğu gerçeğinden hareket edilerek 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı açılarak öğrenci alınmıştır. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü (İlköğretim Bölümü adıyla) 2000-2005 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesinde Eğitim Fakültesi binasında eğitim-öğretim hizmeti vermiştir. Ekim 2005 de Umuttepe Merkez Yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi binasının tamamlanmasıyla birlikte bu yeni yapıya geçilmiştir. Halen burada eğitim öğretime devam edilmektedir. Sınıf Eğitimi anabilim dalında yüksek lisans programı öğrenci almaktadır.

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 82444403-299-2528 sayılı, Eğitim-Eğitim Bilimleri Fakültesi Yeni Yapısı konulu yazısı gereği yeniden yapılanma öncesinde faaliyet gösteren Türkçe Eğitimi Bölümü’nün adı Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü olarak değiştirilmiştir. Bu çerçevede, Türkçe Eğitimi A.B.D. altında bulunan Türkçe Öğretmenliği Programı ile Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü altına taşınan İlköğretim Bölümü altında bulunan Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı (Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı) ve Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü altında bulunan Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi A.B.D. (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı) ile bölüm 3 farklı anabilim dalı ile hizmet vermektedir. Bu yapı içerisinde öğrenci kabulü Türkçe Öğretmenliği Programı’nda bulunmaktadır. Önceki adıyla Türkçe Eğitimi Bölümü (Türkçe Öğretmenliği Programı), 2006-2007 eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. Türkçe Öğretmenliği Programı amacı, öğretmen olacak adaylara, akademik ve mesleki açılardan bilimsel bakış açısına sahip, araştırmacı-eğitimci bir kimlik kazandırmak; Türkçe dersleriyle kazandırılması amaçlanan dört temel beceride(okuma, yazma, konuşma ve dinleme) yetkinleştirmek; “Türkçe öğretiminde yetkin ve nitelikli öğretmenler” olarak yetiştirmektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 2001 yılında Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Fakülte, önceleri Anıtpark Yerleşkesi’nde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürürken, 2005 yılının Eylül ayında Umuttepe Yerleşkesi’ne taşınmıştır. Bölümümüz 2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent Doktor, 6 tam gün öğretim görevlisinden oluşmaktadır.

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında kurulmuştur. Halen Sosyal Bilimler Enstitüsüne kayıtlı orta öğretim müzik öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerine hizmet vermektedir. Bu programı tamamlayan mezunlarımız, ülkemizin ortaöğretim kurumlarında müzik öğretmeni olarak görev almaktadır.

Lisans düzeyinde öğrenci kabulü henüz başlamamıştır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors