Denizcilik Fakültesi

Yıldız Bilge Barbaros Denizcilik Yüksekokulu, 2007 yılında (2007/11919 Sayılı) Bakanlar Kurulu Kararı ile Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş ve 2008 – 2009 Eğitim-Öğretim yılında Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü’ne öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü ile Güverte Bölümlerinin kurulması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından uygun görülmüş, henüz bu iki bölüme öğrenci alınmamıştır.

2008 yılından bu yana eğitim veren Kocaeli Üniversitesi Yıldız Bilge Barbaros Denizcilik Yüksekokulu,16.02.2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 08.04.2016 tarih ve 29678 sayılı resmi Gazete ilanıyla kapatılmış ve yerine aynı tarih/sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Denizcilik Fakültesi kurulmuştur.

Eğitim dili Türkçe olan Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümünde bir yıllık İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi uygulanmaktadır. Bu bölüme kayıt hakkı kazanan öğrencilerden İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi programına katılmak isteyen öğrenciler isteklerini kayıt sırasında bir dilekçe ile bildirmekte ve Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yapacağı muafiyet sınavına girdikten sonra bir yıl sürecek İngilizce hazırlık eğitimine başlamaktadırlar. Bir yıl süreli İngilizce eğitiminin verildiği hazırlık sınıfından sonra dört yıllık lisans eğitimine başlanmaktadır. Hazırlık eğitimi almak istemeyen öğrenciler kaydoldukları yıl, birinci sınıftan, dört yıllık lisans eğitimine başlamaktadırlar.

Kocaeli Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Fakülte, denizle, denizcilikle ilgilenenlerin tercih ettiği yeni bir eğitim kurumu durumundadır. Fakülte’de denizcilik sektörünün gerektirdiği nitelikler düşünülerek dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte mesleki yeterliğe sahip, iletişim becerisi yüksek, özgür düşünebilen, ekip çalışması yapabilen, kendini sürekli olarak geliştirmeyi öğrenmiş, araştırma yetenekleri gelişmiş, yaratıcı ve çağdaş insanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ülke ekonomisinin büyümesine ve bölge ekonomisinin de bu sürece eşlik etmesine bağlı olarak denizcilik sektörü ulusal ve yerel ölçekte hızla etkinlik kazanmaktadır. Dolayısıyla denizcilik alanında çok yönlü nitelikler kazanacak olan Fakülte mezunları, sektörün gelişimine bağlı olarak güçlü istihdam fırsatlarıyla karşı karşıyadırlar. Fakülte mezunları Türkiye denizcilik sektöründe etkin olarak görev almanın yanı sıra uluslararası düzeyde de istihdam olanağına sahiptirler.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors