Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitü Haziran 1994 tarihinde 2547 sayılı yasayla ilişkili Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği uyarınca kurulmuştur. 1995-1996 Eğitim Öğretim yılında, yedisi Tıp Fakültesi ve biri de Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ na bağlı olan toplam sekiz anabilim dalı ile lisansüstü eğitimine başlamıştır. Şu anda Enstitüde lisansüstü programı veren 22 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarına bağlı 24 yüksek lisans ve 13 doktora programı ile nitelikli bir eğitim verilmektedir. Değişik konularda araştırma olanakları sağlanarak geleceğin bilimsel gerekliliklerini karşılayacak düzeyde bilim insanı yetiştirilmektedir. 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı itibariyle 166 yüksek lisans (Tezli / Tezsiz) ve 85 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 251 öğrenci öğrenimine devam etmektedir. Her yıl 40 yeni öğrencinin kayıt yaptırması beklenmektedir. Enstitü diğer bilimsel kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmayı sürdürmektedir.

Özgörev

Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında lisansüstü eğitimi vererek nitelikli araştırmacılar yetiştirmek, • Ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını dikkate alarak evrensel düzeyde bilime katkıda bulunan araştırmalar yapmak, • Bilimsel toplantı ve söyleşiler düzenleyerek alanlar arası iletişimin artırılmasına katkıda bulunmak, • Bilimsel araştırmalar için gerekli olan araştırma olanakları sunmak • Enstitüye bağlı çok alanlı araştırma birimleri kurmak.

Hedefler

Lisansüstü eğitim veren kurumlar arasında tercih edilen, bölgenin ve ülkenin sağlık sorunlarına eğitim ve araştırmalar yoluyla çözüm üreten bir enstitü olmak, • Dünyadaki nitelikli Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile işbirliği yaparak uluslararası düzeyde de tercih edilen bir kurum olmak, • Öğrencilerimizin araştırma alanlarındaki yayınları ya da merak edilen güncel konulardaki derleme yazılarını içeren süreli yayın çıkarmak.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors