Deneysel Tıp Araştırma Birimi

Deneysel Tıp Araştırma Birimi

Hakkımızda

Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Birimi (DETAB) , Kocaeli Üniversitesi senato kararıyla 1999 yılında 'Birim' olarak kurulmuştur

24 Nisan 2006 dan itibaren Umuttepe deki yeni binasında faaliyet göstermektedir.Birimimiz Tarım ve Köyişleri Bakanlığı !Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar için kullanılan deney hayvanlarının korunması, deney hayvanlarının üretim yerleri ile deney yapılacak olan laboratuarların kuruluş, çalışma, denetleme, usul ve esaslarına dair yönetmeliğin uygulama talimatı' gereğince 18.10.2006 tarihinde başvurusunu yapmış 18.12.2007 tarihi itibariyle Ülkemizde altıncı, Marmara bölgesinde ilk ruhsat alan laboratuardır.

Amaç/Hedef

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde araştırma ve eğitim etkinliklerinde gereksinim duyulan deney hayvanlarının yetiştirilmesi ve bakımının sağlanması.Hayvanlar üzerinde yapılacak deneysel araştırmaların alt yapısını sağlamak amacıyla Temel ve Klinik Tıp Bilim dallarında araştırıcılara hizmet vermek.Mevzuata uygun “ DENEY HAYVANLARI KULLANIMI SERTİFİKA PROGRAMI” kursunu yapmak.Etik kurallar başta olmak üzere araştırma planlama, yürütme ve gerekli hayvan ihtiyacını sağlama.Deney hayvanları ile çalışma eğitim faaliyetlerini düzenleme.Hayvanların refahını ön planda tutarak düzenli muayene ve bakımlarının yapılması sağlamak.Personeli meslek içi bilgilendirme eğitim faaliyetlerine göndererek mesleki bilgi ve beceriyi artırma.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors