Birim Sayısı

3 Enstitü
19 Fakülte
3 Yüksekokul
16 Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Sayısı

1.107 Doktora
4.043 Yüksek Lisans
40.482 Lisans
21.289 Ön Lisans

Personel Sayısı

2.330 Akademik Personel
1.589 İdari Personel
377 Sözleşmeli Personel
1.255 Sürekli İşçi

* Güncelleme Tarihi : 16.07.2020

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors